In gesprek met de nieuwe voorzitter van de Nationale Postcode Loterij, Sigrid van Aken

Sinds maart is zij de nieuwe ceo van social enterprise Novamedia. En in die hoedanigheid voorzitter van de directie van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen, waar de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij toe behoren. Begonnen als hoofd van de afdeling Goede Doelen, is zij al bijna twintig jaar actief in verschillende functies binnen de loterij. De laatste 7 jaar als lid van de directie, waarvan zij nu de voorzittershamer hanteert.

sigridvanaken.jpg

Je neemt het stokje over van een van de oprichters, Boudewijn Poelmann. Wat vind je daarvan?
Ik ben Boudewijn dankbaar voor de vele kansen die ik binnen de loterijen en Novamedia heb gekregen. In alle jaren dat ik hier werk zijn we ongelofelijk gegroeid met impact tot ver buiten Nederland. Dat het ons nu al 30 jaar lukt om met creatieve marketing acties zoveel loterij-abonnementen te verkopen is een enorme prestatie die mede te danken is aan moed en doorzettingsvermogen, wat al begon bij de oprichters. Er is inmiddels meer dan 10 miljard euro bij elkaar gespeeld voor zoveel goede doelen, en het heeft de wereld mooier gemaakt. En dan heb ik het nog niet eens over al die miljoenen deelnemers die we blij hebben gemaakt met mooie prijzen. Ik zie het als een inspiratie en uitdaging om dat ondernemerschap levend te houden en het succes van de organisatie voort te zetten.

Wat is daarbij belangrijk?
Novamedia als eigenaar van de Loterij formats en merken, is een social enterprise. De stichting Novamedia Fundatie is eigenaar van de aandelen en die zijn niet te koop of verhandelbaar. Het is zo geregeld dat Novamedia haar geld alleen kan uitgeven aan initiatieven die de wereld mooier maken zoals het opzetten van een Postcode Loterij in het buitenland. De Loterijen hebben geen winstoogmerk, alles is erop gericht dat we ieder jaar zoveel mogelijk fondsen kunnen werven en prijzen kunnen uitreiken.
En wat ons bijzonder maakt is dat we al 30 jaar op basis van vertrouwen goede doelen structureel steunen met grote schenkingen die zij naar eigen inzicht kunnen besteden. Dit zorgt voor maximale impact. Ik hoop dat andere financiers ons voorbeeld durven volgen.
We moeten er daarnaast voor zorgen dat we moedige en dwarse keuzes blijven maken. En dus is het belangrijk dat we goed in contact blijven met onze deelnemers, de goede doelenorganisaties en de rest van de samenleving. Om daarvan te leren en nieuwe ideeën op te doen. We hebben vaak contact met de deelnemers, bijvoorbeeld aan de telefoon, bij speciale ontvangsten bij concerten en musicals, andere winnaarsevenementen en Kanjerfeesten; in al die gesprekken horen we al veel en daar kunnen we alleen maar wijzer van worden.

De kansspelmarkt verandert snel, met online casino's en gaming op komst. Is de organisatie daar klaar voor?
Al decennia moeten onze Postcode Loterijen het opnemen tegen Staatsloterijen die door de overheid worden bevoorrecht met een gunstiger vergunning waardoor ze meer prijzengeld hebben. We pleiten daarom voor een kansspelbeleid dat zorgt voor duurzame fondsenwerving door loterijen. Helaas levert de legalisering van online casino’s in Nederland straks een overvolle kansspelmarkt op. De Zweedse Postcode Loterij heeft al ervaren hoe pittig dat is. En het grootste gevaar is dat wij – die nu 10 miljard hebben geschonken aan de samenleving – straks worden behandeld alsof we ook een online casino zijn. Terwijl casino’s verslavend zijn en er voor de eigen winst in zitten en niet voor een betere wereld. We strijden samen met de goede doelen voor een aparte positie voor onze veilige, fondsenwervende loterijen!

“De wereld van vandaag heeft veel moedige mensen nodig”

Wie of wat is jouw inspiratiebron?
Zonder twijfel het werk van onze goede doelen. Al die moedige mensen die zich dichtbij en ver weg inzetten voor iets groots als de bescherming van mensenrechten, voor de bescherming van de natuur, of voor de medemens in de buurt die het minder getroffen heeft, dat raakt me. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de verhalen van verzetsstrijders in tijden van oorlog, van mensen die kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden, die ziektes bestrijden, of die hun eigen buurtgenoten of clubleden opzoeken om plezier te hebben. Mensen met een missie waar ze hun leven aan wijden. Positief is de boodschap van wijlen Hans Rösling die ons in laat zien dat het nog nooit zo goed is gegaan met de mensheid, gezien onder andere de aantallen meisjes die wereldwijd naar school gaan, het groeiend aantal inentingen onder kinderen. Het toont ons dat we positief door moeten werken en moeten blijven geloven in verandering. De wereld van vandaag heeft veel moedige mensen nodig om te komen tot die duurzame en rechtvaardige samenleving. Voor een planeet die bewoonbaar blijft voor mens en dier.

Wat vind je belangrijk in je werk?
In de verschillende teams waarin ik heb gewerkt, en nu in het directieteam met Boudewijn Poelmann en Imme Rog, hebben we een informele samenwerking op basis van vertrouwen. Als collega’s samen verantwoordelijkheid nemen, nieuwsgierig zijn en luisteren naar elkaar, durven twijfelen aan een eigen mening, draagt dat bij aan het beste resultaat. Bij de Loterijen voel ik me al jaren thuis, we tonen interesse in elkaars wel en wee, in wat de ander nodig heeft en boeit, en dat geeft een goede basis voor samenwerking. Met onze vier kernwaarden moedig, duurzaam, delen en fun, voel ik me verbonden. Zeker ook met die laatste, dat is een voorwaarde voor succes.

Hoe staat de organisatie er na 30 jaar voor?
We zijn met een sterk team betrokken collega's die de Loterijen en onze vraagstukken scherp op het netvlies hebben. En we weten dat we als organisatie in beweging moeten blijven zoals we dat altijd hebben gedaan. Permanent op zoek naar nieuwe kansen, creatieve marketing campagnes, partners, moedige mensen die we kunnen helpen met hun belangrijke werk. En ik heb ervaren hoe belangrijk onze cultuur daarbij is; we houden van ambitie, leggen de lat hoog, durven groot te denken en vooral doen. Zolang we dat weten vast te houden zijn we sterk genoeg en zullen deelnemers met ons mee willen blijven spelen, kunnen we de nieuwe concurrentie aan en realiseren we die 2e 10 miljard voor goede doelen waarmee we al die idealen voor een betere wereld dichterbij kunnen brengen.