IFAW zet in op betere bescherming van walvissen, dolfijnen en bruinvissen

IFAW schaalt de bescherming van walvissen, dolfijnen en bruinvissen verder op met een bijdrage van 1.500.000 euro van de Nationale Postcode Loterij. Deze dieren spelen een belangrijke rol in het reguleren van marine ecosystemen en in het opslaan van CO2, waarmee ze klimaatverandering helpen tegengaan. De schenking zal worden gebruikt om de overlevingskansen van geredde zeezoogdieren na hun vrijlating te helpen verbeteren. Ook zet IFAW met de bijdrage een langdurig en duurzaam trainingsprogramma op om eerstehulpverleners te ondersteunen en op te leiden. 

ifaw.jpg

 

Rikkert Reijnen, senior programma adviseur bij IFAW: “Met deze bijdrage kunnen we waanzinnig veel doen. We zijn er ontzettend blij mee!”, aldus Rikkert. “Nu kunnen wij verder innoveren en onze kennis breder delen. Deelnemers van de Postcode Loterij, bedankt!“

Walvissen en dolfijnen worden bedreigd
Walvisachtigen—dit zijn walvissen, dolfijnen en bruinvissen—zijn iconische zeezoogdieren en geliefd bij mensen over de hele wereld. Hun voortbestaan wordt echter bedreigd, dit blijkt uit het aanzienlijk toenemende aantal strandingen wereldwijd, waaronder de hotspots waar IFAW werkt – Nederland, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten. Vorig jaar zagen we nog de  massastranding van bruinvissen op de Waddeneilanden.

Het project dat mogelijk wordt gemaakt door de financiële ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij zal zich richten op het opzetten van een innovatieve Intensive Care Unit, de eerste in zijn soort, om de overlevingskansen van geredde walvisachtigen na hun vrijlating te helpen verbeteren. Ook zal er een internationaal trainingsprogramma worden ontwikkeld en zal IFAW samenwerkingsverbanden aangaan en campagne voeren met als doel bedreigingen voor deze diersoorten, zoals onderwaterlawaai, scheepsaanvaringen en verstrikking in vistuig, te verminderen.

Sabine Zwiers, senior campaigner bij IFAW: “Onderwatergeluid en botsingen met schepen zijn een direct gevolg van de almaar groeiende scheepvaart en een groot, maar minder bekend, gevaar voor walvissen, dolfijnen en bruinvissen. IFAW wil graag met de scheepvaart samenwerken aan oplossingen die echt werken. De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij maakt dat mogelijk.”

Re:solve – redden, rehabiliteren, uitzetten, beschermen
IFAW staat wereldwijd bekend om haar expertise op het gebied van redding, behandeling en uitzetting van walvisachtigen in een veilige omgeving. Al bijna 25 jaar lang hebben IFAW’s experts zowel een leidende als adviserende rol gehad bij acties in 16 landen en bijgedragen aan meer dan 40 wetenschappelijke publicaties. In Cape Cod in de Verenigde Staten is door betrokkenheid van IFAW’s team de overlevingskans voor geredde en behandelde dieren van 15% naar bijna 75% gestegen. Door redding en bescherming te combineren, voorziet IFAW eerstehulpverleners en gemeenschappen van meer kennis en innovatieve oplossingen om in nood verkerende dieren te redden en weer uit te zetten in beter beschermde, veiligere leefgebieden.

Steun van de Nationale Postcode Loterij
Het beschermen van deze diersoorten en het redden van individuele dieren is intensief werk. Het is gebaseerd op het lange-termijn wetenschappelijk onderzoek, de praktische ervaring en de samenwerking die het IFAW al bijna 25 jaar lang biedt in een van 's werelds grootste strandingsgebieden. De basis leggen voor een wereldwijd netwerk van gedeelde vaardigheden en innovatie is ook een grote onderneming, die sterk afhankelijk is van particuliere financiering – zoals de schenking van de Nationale Postcode Loterij.