Centra voor leven met en na kanker steeds urgenter

Kanker en het (leren) leven met kanker is een maatschappelijk probleem. Eén op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. Elke Nederlander krijgt met deze ziekte te maken als naaste, mantelzorger of nabestaande. De gemiddelde vijfjaarsoverleving van kanker is de laatste decennia gelukkig sterk toegenomen en ligt nu op 65%. Het gevolg daarvan is een groeiende groep van ruim 800.000 mensen die leeft met en na kanker. Dit aantal neemt toe naar meer dan één miljoen mensen in 2030. Ruim een miljoen mensen die weliswaar de diagnose kanker hebben overleefd, maar vaak met tal van klachten als gevolg van de behandeling blijven rondlopen. Stichting IPSO kan nu dankzij een schenking van de Postcode Loterij van 800.000 euro psychosociale zorg bieden aan meer mensen.

ipso.jpg

 

Grote impact op het maatschappelijk leven
De gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven. Op emotioneel, maar ook op praktisch vlak, met betrekking tot werk, studie of sociale contacten. Het is van belang dat (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden over hun problemen kunnen praten en adequate hulp krijgen als ze dat wensen. ‘Psychosociale zorg voor mensen geraakt door kanker is onmisbaar, zeker in een samenleving waar het aantal mensen met kanker toeneemt’, vertelt Sonja Robben, directeur van brancheorganisatie IPSO. ‘De Centra voor leven met en na kanker kunnen deze zorg bieden. Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kunnen we nóg meer bereiken. Denk aan het intensiever opleiden van de ruim 4500 vrijwilligers, maar ook aan het vergroten van de naamsbekendheid van de centra, zodat meer mensen geraakt door kanker deze ondersteuning weten te vinden. Daarnaast willen we de samenwerking met de formele zorg intensiveren en ervoor zorgen dat de centra toegankelijk zijn voor álle (ex-)kankerpatiënten, naasten en nabestaanden in Nederland.’

Enorme zorgvraag
De Centra voor leven met en na kanker die onder de koepel IPSO actief zijn bieden psychosociale ondersteuning, zodat deze groep mensen optimale kwaliteit van leven ervaart en kan blijven meedoen in de maatschappij. ‘Het zal een uitdaging worden om in de toekomst voldoende vrijwilligers voor informele zorg te werven, denk aan de dubbele vergrijzing. En ook de toekomstige zorgvraag – door het toenemende aantal mensen dat leeft met en na kanker – die op ons afkomt is enorm. Met de Centra voor leven met en na kanker hopen we een deel van die zorgvraag te kunnen opvangen’, zegt Sonja.

Positieve impact
De Centra voor leven met en na kanker hebben met hun 81 locaties een landelijke dekking, zijn zonder afspraak en zonder doorverwijzing te bezoeken. Een regelmatig bezoek aan een Centrum voor leven met en na kanker heeft een positieve impact op het welzijn van mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Sonja licht toe: ‘Recent onderzoek van NFK laat zien dat ruim een derde van de mensen met kanker zich vaak eenzaam en niet begrepen voelt of vaker klachten ervaart als depressie of angst. Juist de informele zorg vanuit een IPSO centrum heeft een positieve impact op het welzijn van deze mensen. Minder eenzaamheid, beter leren omgaan met angsten en gevolgen van de ziekte, betere psychische gezondheid en weer zingeving aan het leven zijn aspecten die door zowel mensen met kanker als zorgverleners in de oncologie worden genoemd als verbeteringen na het bezoeken van een IPSO centrum. En dit is belangrijk, want dit leidt uiteindelijk tot een betere kwaliteit van leven én minder zorggebruik van bijvoorbeeld de huisarts en geestelijke gezondheidszorg.’

 Ga voor meer informatie naar www.ipso.nl