Amsterdam,
16
februari
2018
|
16:10
Europe/Amsterdam

Minder kans op overstroming in Gulpdal met behulp van natuur

ARK Natuurontwikkeling ontvangt ruim 2 miljoen euro van Postcode Loterij

ARK Natuurontwikkeling krijgt een extra bijdrage van 2.163.000 euro voor het project Grenzeloos Gulpdal. Dit maakte de Postcode Loterij gisteravond tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala bekend. Het geld is voor de verhoging van de waterbergende capaciteit van het landschap door onder meer de aankoop van 21 hectare land, de aanleg van regenbuffers en de aanplant van 11.000 meter bomen en struiken. Hierdoor is de kans op overstromingen kleiner en zal het leefgebied in Nederland en België van onder andere Atlantische zalm, de zwarte ooievaar en hazelmuis verbeteren. Ook worden recreatie en toerisme gestimuleerd. 

Het project is van groot belang om schade aan de natuur door zware wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Tussen 2007 en 2017 kampte het Gulpdal tweemaal met zeer zware wateroverlast, met de nodige economische schade ten gevolg. In reactie hierop is een pakket maatregelen gepland om het Gulpdal tegen hoog water te beschermen. ARK kiest voor een natuurlijke oplossing met behoud van natuur.

ARK directeur Jos Rademakers vindt dat ARK met deze bijdrage het verschil kan maken: “Sinds 1996 is ARK een van de goede doelen van de Postcode Loterij. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen we iedere dag weer aan natuurontwikkelingsprojecten werken die anders niet van de grond zouden komen. In het Gulpdal wordt dat verschil écht zichtbaar. Door gespreid over het hele stroomgebied, op heel veel plekken, kleinere porties water te bergen neemt het overstromingsrisico af en worden landschap en natuur mooier.”

Roy Eussen is ondernemer in het Gulpdal. Op zijn Molen van Medael ontvangt hij toeristen en hij sluit zich hier bij aan: “Het Gulpdal is een prachtige toeristische bestemming. Een hoge dam zou dit beeld verstoren. Het is belangrijk dat organisaties zoals ARK kunnen aantonen dat het ook anders kan. Dat er oplossingen zijn die natuur, toerisme én veiligheid versterken.”

Natuurlijke oplossing
Eerdere plannen ter verbetering hielden te weinig rekening met de natuur. In het huidige plan van ARK wordt gekozen voor de natuurlijke oplossing. Door de hellingen en oevers langs de Gulp en zijn zijstromen hun natuurlijke waterbergingsfunctie terug te geven, is het mogelijk om de wateroverlast al ‘bij de bron’ aanpakken. Hierdoor kan bij Slenaken een minder ingrijpende dam gebouwd worden, wat beter is voor de natuur in het gebied. In de toekomst wordt deze dam wellicht geheel overbodig. Het project zal vier jaar duren.

De schenking is mogelijk dankzij de 2,9 miljoen Postcode Loterij-deelnemers: de helft van ieder lot gaat naar goede doelen.

Deel dit bericht

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn