Amsterdam,
09
april
2021
|
10:47
Europe/Amsterdam

Deelnemers Postcode Loterij brengen 347 miljoen euro bijeen voor goede doelen

Miljoenensteun naar 121 organisaties voor groene en rechtvaardige wereld

Samenvatting

Met hun inleg brachten de ruim 3 miljoen deelnemers van de Nationale Postcode Loterij in 2020 maar liefst 346.795.240 euro bij elkaar voor het goede doel. Dit bedrag gaat direct naar 121 goede doelen die vanuit hun eigen missie werken aan een betere wereld. Hiermee levert de Postcode Loterij een impactvolle bijdrage aan een groenere en rechtvaardigere wereld.

Dorine Manson, managing director Postcode Loterij: “2020 was voor iedereen een bijzonder en voor velen moeilijk jaar. We zijn ontzettend trots dat onze trouwe deelnemers dit bedrag bij elkaar hebben gebracht. Dit is van groot belang voor het werk van al deze 121 goede doelen. De bijeengebrachte miljoenen kunnen de goede doelen inzetten waar zij dat het meest nodig vinden: bij het bestrijden van armoede, herstel van biodiversiteit, beschermen van natuur, versterken van mensenrechten en mogelijk maken van onderwijs. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt!”

Diversiteit
De miljoenen van de Postcode Loterij komen terecht bij een grote diversiteit aan organisaties, die werken aan een betere, groenere en rechtvaardigere wereld. Het grootste deel van het bedrag komt terecht bij de meer dan 100 organisaties die een jaarlijkse bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is ongeoormerkt en vrij besteedbaar. Onder meer UNICEF, Stichting AAP, IVN Natuureducatie en de Dierenbescherming ontvangen een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast ontvangen dit jaar 16 organisaties dit jaar een eenmalige schenking. Zo ontvangt onderzoekscollectief Bellingcat een bijdrage van 1 miljoen euro, voor de uitbreiding van hun belangrijke onderzoek waarbij misstanden aan het licht komen. Ook Stichting DierenLot ontvangt een bijdrage van 1 miljoen euro, waarmee zij de komende jaren nog meer dieren in nood kunnen helpen.

Coronacrisis
De coronapandemie leverde het afgelopen jaar extra grote uitdagingen op voor goede doelen in en buiten Nederland. De Postcode Loterij steunde een aantal organisaties extra om hen bij te staan bij het leveren van hun steun aan de samenleving. Onder andere Voedselbanken Nederland, Het Rode Kruis en het Crisisfonds voor Kwetsbare Kinderen Thuis ontvingen extra bijdragen. Ook de ongeoormerkte, jaarlijkse bijdrage die meer dan 100 organisaties ontvingen is in veel gevallen gebruikt voor corona-gerelateerde doeleinden.

Droomfondsen
Vanuit het Droomfonds van de Postcode Loterij, bedoeld voor moedige en innovatieve plannen, kon de Loterij dit jaar twee belangrijke toekenningen doen. Deze schenkingen werden eerder dit jaar bekendgemaakt. KNCV Tuberculosefonds zet zich de komende jaren in voor de wereldwijde invoering van een alles-in-één testmethode die alle infectieziekten en hun resistenties in één keer diagnosticeert. Het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij financiert met 11 miljoen euro het project ‘Nooit meer een pandemie’. Hiermee gaat het Tubercolosefonds nieuwe en bestaande ziektes vaststellen, de verspreiding ervan voorkomen, inclusief de vreselijke gevolgen voor slachtoffers.

Natuurmonumenten ontving 5 miljoen euro voor ‘Rotterdam de boer op!’, waarmee de organisatie een doorbraak gaat realiseren in de lokale voedselvoorziening in Rotterdam. Tegelijkertijd zorgt het initiatief voor spectaculair meer biodiversiteit op het platteland. Met hun plan stimuleren ze dat regionaal geproduceerd voedsel op de regionale markt terechtkomt. Samen met boeren gaan zij aan de slag om grote impulsen te geven aan natuur en biodiversiteit.

6,5 miljard euro voor goede doel sinds oprichting Postcode Loterij
De schenkingen worden gedaan dankzij de 3 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij. Minimaal 40 procent van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. In totaal heeft de loterij sinds 1989 ruim 6,5 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Een overzicht van alle schenkingen is terug te vinden op de website van de Postcode Loterij.

Deel dit bericht

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn