21
juni
2021
|
20:20
Europe/Amsterdam

Datalek

Onlangs is een datalek geconstateerd bij onze dataverwerker Qualifio, een onderneming waarmee wij actiesites ontwikkelen. Als gevolg van een instellingsfout was de database van Qualifio onbedoeld verbonden met het internet waardoor onbevoegden toegang hebben gehad tot deze database. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden gelekt. Mogelijk kunnen mensen die meededen aan de acties de komende periode te maken krijgen met meer ongewenste email (spam) of phishing-e-mails. Wij hebben hen gevraagd hier alert op te zijn.

Qualifio heeft direct maatregelen genomen en het lek gedicht. Tevens zijn maatregelen genomen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat het datalek de persoonsgegevens betreft van 9.137 mensen in Nederland die hun persoonsgegevens hebben ingevuld op actiesites van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij of de VriendenLoterij.

Wij betreuren de situatie bijzonder en hebben het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder hebben wij de betrokken deelnemers geïnformeerd over het datalek en hen geadviseerd over voorzorgsmaatregelen tegen phishing en/of identiteitsfraude. Als mensen geen email hebben ontvangen van de loterijen zijn zij niet betrokken bij het datalek.

Op deze speciale webpagina is meer informatie te vinden over het datalek.